Consulteu, en cada curs, la informació relativa a les sortides extraescolars.

SORTIDA AL MUSEU DEL DISSENY

VISITA BARCELONA_1r I 2n BATXILLERAT de la matèria DIBUIX TÈCNIC.

Els alumnes de 1r i 2n de batxillerat  d'aquesta matèria es desplaçaran amb tren a Barcelona per visitar el Museu del Disseny ....aquesta sortida ha estat programada pel Departament de Vissual i Plàstica del centre.
Per a més informació veure l'autorització.